Месец: октомври 2019

Сърцето на дизеловия автомобил е горивната помпа с високо налягане.

Механичните помпи за инжектиране на гориво бяха заменени с електронно контролирани помпи за впръскване на гориво. Съвременната система за управление на гнп помпата представлява електронен контролен блок, който определя основните параметри на инжектиране:

Uncategorized