Сърцето на дизеловия автомобил е горивната помпа с високо налягане.

Механичните помпи за инжектиране на гориво бяха заменени с електронно контролирани помпи за впръскване на гориво. Съвременната система за управление на гнп помпата представлява електронен контролен блок, който определя основните параметри на инжектиране:

• циклично подаване на гориво;

• време на впръскване на горивото.

Проблемите с дефектни електронни блокове за горивонагнетателни помпи се проявяват сравнително често. Нов електронен блок на гнп има доста висока цена, затова най-добре е да потърсите услугите на професионален сервиз, който извършва ремонт на електроника на гнп

Практиката показва, че в 90% от случаите, когато има съмнение за повредена маслена помпа, повредата очевидно се намира в електронния блок и следователно автомобилът не може да се стартира. След подмяна на дефектните компоненти в електронния блок, помпата може да бъде монтирана отново на превозното средство.

В електронния блок на горивонагнетателната помпа най-честата грешка се проявява в последния етап, който контролира електромагнитния клапан за подаване на количеството гориво. Други често срещани повреди се наблюдават в датчика за скорост, температурния датчик, източника на захранване, липсата на комуникация с процесора и др.

Наличието на специален стенд за горивонагнетателна помпа е необходимо условие за ремонт на електроника на гнп, както и наличието на софтуер и хардуер за управление на помпата. По време на ремонта се правят вътрешни измервания за къси съединения в електрониката, след което се пуска помпата, качена на стенда. Следва мониторинг на корпуса с помощта на енкодер, проверка на вътрешното налягане, зареждане с гориво в различните работни режими. Също така се следи за температурата и скоростта по време на работата на гнп помпата.

Ремонт на електроника на гнп се налага най-често поради следните причини: прегряване на двигателя, неправилна работа на клапана за подаване на гориво и др.

В София Дизел Център можете да извършите ремонта на електронен блок на гнп на цена, която е значително по-ниска от тази на конкурентните сервизи. Не се колебайте и се възползвайте от услугите на София Дизел Център още сега!