интервю с работодател

Мотивационното писмо може да ви проправи път там, където и най-блестящата автобиография не успява. И това е така, защото само в няколко реда можете да представите себе си по оригинален начин, да покажете лично отношение и да засвидетелствате готовността си за упорита работа. Докато автобиографията съдържа просто факти и информация за живота ви преди, то мотивационното писмо показва какво смятате да правите за в бъдеще.

Замества ли мотивационното писмо автобиографията?

автобиография за работа

Мотивационното писмо не замества автобиографията. То е онова допълнение към нея, което има за цел да привлече вниманието върху вас. Автобиографията има за цел да покаже, че сте образовани, опитни и квалифицирани, а мотивационното писмо – че сте мотивирани и ентусиазирани. Затова и не повтаряйте едно и също в двата документа. Дори да изпратите само мотивационно писмо до бъдещия си работодател и той да ви хареса, вероятно ще поиска да види и автобиографията ви.

Бъдете креативни

Скучното и безлично мотивационно писмо е също толкова ефективно, колкото и липсата на такова. Много по-голям успех ще постигнете, ако обясните честно защо искате тази длъжност, защо сте по-добри от останалите кандидати и какво можете да направите за компанията. Важното е да не звучите шаблонно, а да покажете своя стил.

Проучете бъдещия си работодател

работодател

За да се възползвате максимално от шансовете, които ви дава мотивационното писмо, трябва да научите повече за бъдещия си работодател. Благодарение на напредналите технологии, това в наши дни не е никак трудно. Обяснете защо искате да работите точно за него, какво харесвате и какво ви мотивира. Това, разбира се, не означава да се впускате в безкрайни ласкателства. Не изпращайте едни и същи мотивационни писма до всички работни места, за които кандидатствате. Работодателите бързо усещат липсата на специално отношение и мотивация от страна на кандидатите. За да наклоните везните във ваша полза, трябва да изпъкнете над останалите.

Бъдете кратки, но съдържателни

Понякога може да кажете повече в две изречения, отколкото в цял роман. Опитайте се да бъдете кратки, но да покажете най-ценното във вас. Твърде разводнените мотивационни писма разсейват и отегчават и шансът получателят им да стигне до края не е голям.

Кога мотивационото писмо има смисъл

Вашето мотивационно писмо има смисъл, когато разполагате с информация за работодателя и свободната длъжност. Най-силният ви „коз“ обаче е желанието ви да получите точно тази работа. Ако успеете да убедите бъдещия си работодател в това, ще я получите.

Още полезна информация ще намерите в uchebnika.com