amazon

Бързи решения водят до иновации

Джеф Безос е известен с прилагането на правилото за 70%. Когато има около 70% информация, взима решение. Така стимулира бързото мислене и изгражда култура на гъвкавост.

Малките екипи са ефективни

Безос създава „правилото за две пици„. Той казва, че екипът не трябва да е толкова голям, че да не може да се нахрани с две пици. Така в Amazon стимулират ефективността и колаборацията.

Поставяне на клиента на първо място

Фундаментален принцип на Безос е фокусът върху клиента. Той създава култура, където потребностите на клиента винаги са на първо място.

Толериране на неуспеха

Безос учи своите служители, че грешките са част от пътуването към успеха. Той поощрява експериментите и толерира неуспеха. Така се развива иновационна култура.

Обучение и растеж

Безос вярва в постоянното обучение. Той насърчава собствените си служители да се развиват и да учат през цялото си време в Amazon.

Накратко

Джеф Безос е създал уникална работна култура в Amazon. Правилата му дефинират тази култура и допринасят за успеха на компанията. Могат да послужат като пример за други организации, които искат да постигнат иновации и успех.